Mala škola medonosne flore – Crnjuša

Erica carnea L. – Crnjuša Zimzelen, do 50cm visok žbun, sa arealom od Alpa do Karpata i na Balkanskom poluostrvu. Ima polegle i blago izdignute grančice. Česta kod nas u šumama belog i crnog bora i bora krivulјa. Crnjuša pokriva velike površine naših kamenitih i plitkih zemlјišta, te se javlјa kao njihova zaštita. Lišće joj… Continue reading Mala škola medonosne flore – Crnjuša

Mala škola medonosne flore – Ljubičica

Viola odorata – plava ljubičica i Viola alba – bela ljubičica. Za Malu školu medonosne flore ovog puta vam predstavljam jednu rastom malu medonosnu biljku Violu odoratu. Ko god je u martu i prvih dana aprila ove godine izašao u prirodu, mogao je u svetlim listopadnim šumama, šikarama, kraj potoka, na livadama i u parkovima, da… Continue reading Mala škola medonosne flore – Ljubičica

Mala škola medonosne flore – Vrbe

Rod SALIX L. – vrbe U ¸¸Pčelaru¸¸ br.7, od jula 2003. godine, u svom tekstu ¸¸Paša na vrbi – izuzetna 2003. godine¸¸, naš poznati pčelar iz Novog Sada, Bata Stefanović, požalio se rečima: “Međutim, o prolećnom razvoju pčelinjih društava, iako pažljivo pratim napise u ¸¸Pčelaru¸¸, ne sećam se da sam nekada pročitao nešto više o prvoj… Continue reading Mala škola medonosne flore – Vrbe

Mala škola medonosne flore – Džanarika

Prunus Cerasifera Ehrh. (Syn. P.myrobalana Loisel., P.divaricata Ldb.) – Dženarika, džanarika, mirobalan, zerdelija Dženarika pripada redu Rosales, familiji Rosaceae Juss. i rodu Prunus Mill. Prunus je zapravo antički naziv za šlјivu i u vezi je sa petelјkom na plodu. Ovom rodu pripadaju: Prunus avium – šlјiva, P. pisardii – crvena šlјiva, Prunus cerasifera. Ovaj rod… Continue reading Mala škola medonosne flore – Džanarika

Mala škola medonosne flore – Maslačak

Taraxacum officinale L. – Maslačak Maslačak je zelјasta bilјka, veoma rasprostranjena na područijima umerenog pojasa na zemlјi. Uspeva na livadama koje se đubre, na livadama sa detelinom, na napuštenim njivama, pored puteva i oko kuća. Ima žutu glavičastu cvast sa 100 – 200 cvetića. Cveta od ranog proleća do kasne jeseni. Za pčele je najvažniji… Continue reading Mala škola medonosne flore – Maslačak

Medonosne bilјke koje su cvetale u decembru 2014. godine

Taman sam pomislio, slušajući malo i vremensku prognozu: „Evo decembra. Evo konačno prave zime. Sneg, led, maglovita bela jutra i dani. Gotovo je sa svim cvetanjem napolјu (osim u toploj sobi kućnog cveća). Ništa od toga. Nastavilo je lepo vreme i cvetanje medonosnog bilјa. Već je treći mesec kako za sajt BUP-a i za svoj… Continue reading Medonosne bilјke koje su cvetale u decembru 2014. godine

O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke

Za nama je teška pčelarska godina u kojoj je prinos meda mali, zanemariv. Sve ostalo o tome većinom znate, pa neću dalje da dužim. Ponude pravog meda na tržištu ima, ali sada po višim cenama, što se videlo na nedavnom 40. Sajmu meda na Tašmajdanu u Beogradu od 02.10. do 05.10.2014. Cena meda kretala se… Continue reading O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke