Skupština Beogradskog udruženja pčelara

Skupština Beogradskog udruženja pčelara

11.09.2022. godine

Dnevni red

I. IZBOR RADNIH TELA

1. Izbor radnog predsedništva (Milovan Nikolić, Predrag Jovanović)
2. Izbor verifikacione komisije (Milomir Kostić, Rade Savić, Dragan Kosovac)
3. Izbor zapisničara (Marin Antić)
4. Izbor overivača zapisnika (Dragoljub Vilotić, Zoran Živković)

II. IZVEŠTAJ O RADU UDRUŽENJA

1. Izveštaj Predsednika Udruženja
2. Usvajanje Izveštaja

III. IZBOR PREDSEDNIKA SKUPŠTINE (Božidar Juković)

IV. Promena Statuta BUP-a
V. RAZNO

U Beogradu 20.08.2022.god. Predsednik Skupštine

Božidar Juković

Originalni link Dnevnog reda na linku ispod:

Dnevni red skupštine 2022


Posted

in