Скупштина Београдског удружења пчелара

| 21. August 2022. | 0 Comments

Скупштина Београдског удружења пчелара

11.09.2022. године

Дневни ред

I. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА

1. Избор радног председништва (Милован Николић, Предраг Јовановић)
2. Избор верификационе комисије (Миломир Костић, Раде Савић, Драган Косовац)
3. Избор записничара (Марин Антић)
4. Избор оверивача записника (Драголјуб Вилотић, Зоран Живковић)

II. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА

1. Извештај Председника Удружења
2. Усвајање Извештаја

III. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ (Божидар Јуковић)

IV. Промена Статута БУП-а
V. РАЗНО

У Београду 20.08.2022.год. Председник Скупштине

Божидар Јуковић

originalni fajl na linku ispod

dnevni red skupstine 2022

Tags: ,

Category: Vesti

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published.