Скупштина Београдског удружења пчелара

Скупштина Београдског удружења пчелара

11.09.2022. године

Дневни ред

I. ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА

1. Избор радног председништва (Милован Николић, Предраг Јовановић)
2. Избор верификационе комисије (Миломир Костић, Раде Савић, Драган Косовац)
3. Избор записничара (Марин Антић)
4. Избор оверивача записника (Драголјуб Вилотић, Зоран Живковић)

II. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УДРУЖЕЊА

1. Извештај Председника Удружења
2. Усвајање Извештаја

III. ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ (Божидар Јуковић)

IV. Промена Статута БУП-а
V. РАЗНО

У Београду 20.08.2022.год. Председник Скупштине

Божидар Јуковић

originalni fajl na linku ispod

dnevni red skupstine 2022


Posted

in

by