Biodinamički odnos pčela i zeolita

17-zeolitUpotreba prirodnog minerala zeolita u stočarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu kod nas je intenzivirana poslednjih par decenija. Zahvaljujući brzoj razmeni informacija putem interneta, na našem tržistu se pojavljuje veliki broj proizvoda deklarisanih kao dijetetski suplementi u vidu kapsula, tableta, samlevenog mikronizovanog aktiviranog minerala. Preporučuje se za korišćenje u cilju detoksikacije organizma, stabilizacije imunog sistema i Ph vrednosti krvi, eliminacije slobodnih radikala, redukcije nivoa glukoze sa posebnim naglaskom na ispoljavanje antibakterijskih, antivirusnih i antigljivičnih svojstava.

Dosadašnja praksa korišćenja u većem obimu pokazala je izvanredne rezultate u sanaciji prostora kontaminiranih radioaktivnim zračenjem. U humanoj medicini kod raznih vidova trovanja, za neutralisanje mikotoksina kod stočne hrane zahvaćene plesnima.

Mineral zeolit je davno otkriven, a poznato je oko 200 vrsta. Najčešće su po hemijskom sastavu alumo-silikati i natrijum-silikati. U izvornom obliku u prirodnim nalazištima mogu imati i druge primese karbonata i metala te za komercijalnu (humanu) upotrebu moraju biti prečišćeni. Najkvalitetnija vrsta za upotrebu naročito u humano-medicinskom aspektu je KLINOPTILOLIT, zeolit u čijem hemiskom sastavu on čini preko 90%. Obzirom da je u prirodnim nalazištima u formi stena, neophodno je njegovo usitnjavanje. Samo mlevenjem do mikronski sitnih čestica, prečišćavanjem i na kraju aktiviranjem daje medicinski korisne efekte. Struktura prirodnog minerala zeolita je u obliku kristalne tetraedarske rešetke koja aktiviranjem postaje ogroman slobodan međuprostor za apsorciju (kao sunđer) mnogih štetnih materija. Proračunima se došlo do zaključka da 0,5 kg zeolita razvijanjem međuprostora u ravan ima površinu fudbalskog terena, što je fascinantno. Ako se tome pridoda da je aluminijum negativno naelektrisan, a silicijum neutralno, postaje jasno zašto on poseduje vrlo visok kapacitet katjonske izmene. U poslednjem pasusu svog teksta „Medljikovac podunavskog regiona” (pčelar br 10/2013) izneo sam podatak da zeolit u gajenju tuja koristim oko 10, a u pčelarstvu unazad 5 – 6 godina. Upotraba zeolita posebno u periodu konstantnih obilnih unosa julsko-avgustovske medljike uz svu opreznost upotrebu u pčelarstvu sam intezivirao poslednje 2 godine tako da je trenutno u fazi opservacije oko 30 društava sa različitim vidovima aplikacije.
Segmenti fokusiranja su:
1. Dezinfekcija saća
2. Čuvanje rezervnog saća
3. Uticaj krupnih čestica zeolita na pčele
4. Uticaj mikronizovanih čestica na pčele (rastvor)
5. Razvoj i ostali parametri pčelinje kolonije
6. Biodinamički odnos pčele-zeolit.

Iskustvo iz dvogodišnje intezivne upotrebe zeolita stvara preliminarnu sliku, odnosno konturu svih mogućnosti sa već oformljenim delimičnim i pojedinačnim zaključcima pozitivnog delovanja. Iznošenje praktičnih iskustava i receptura zbog kompleksnosti i ozbiljnosti teme ovog puta će izostati dok se ne iznađe mogućnost za timski rada sa stručnjacima više profila uz određena merenja i labaratoriske analize.
Povremeni prolećni gubici nevitalnijih društava gde se kao jedan od razloga javljao i medljikovac naterali su me na odluku da ramove od njih ne uništavam već da ih “zaprašivanjem” mikronizovanim zeolitom konzerviram do kasnije upotrebe za rojeve i nukleuse. Ramovi bi kroz par meseci, pristojno sacuvani i od voskovog moljca, uz dobro ispiranje vodom i uz još neki poznati vid dezinfekcije bili sasvim spremni za naseljavanje nove kolonije. Negativne posledice takvog postupka u sledećoj godini nisu primećene na oglednim društvima. Koliko se ovim vidom sanacije i zaštite ramova snižava ili eliminiše broj spora nozeme, može se dokazati jedino labaratorijski. Za pčelare praktičare vrlo bitno je da znaju činjenicu da pčele ne smeju doći u fizički kontakt sa mikronizovanim zeolitom (u prahu), jer zbog svog pozitivnog naelektrisanja od 30-50 pikakulona, a negativnog naelektrisanja zeolita koji je u suštini poluprovodnik (kao kvarc) “trpe” neki vid elekrto šoka ili se događa pojava fotoelektromotorne sile, te one odmah budu ubijane od strane pripadnica iste kolonije. Zbog navedenog ostaje da lebdi pitanje i postojanja organskih (bioloških) kristala kod pčela. Da li ih imaju, gde se nalaze i u kom obliku vrše tu funkciju? Samo postojanje zagonetnog magnetnog čula upućuje na to, a interakcija sa zeolitom dodatno inspiriše. Zanimljiva činjenica jeste da pčele sasvim dobro podnose kada se fajtalicom isprskaju rastvorom aktiviziranog mikronizovanog zeolita u vodi. Ova aplikacija je slična prskanju samo vodenim rastvorom oksalne kiseline, gde po isparavanju molekula vode po pčelama i saću ostaje fini prah koji one potom očiste. Ovaj metod otvara nove mogućnosti primene u pčelarstvu sa mogućim pozitivnim efektima. Voda koja se pri tom koristi treba da je destilovana ili još bolje demineralizovana (demi). Zbog uštede za rad koristio sam običnu vodu ali obrađenu na poseban način. Gornja granica koncertacije kritična za pčele još nije utvrđena, ide se oprezno korak po korak. Ona sa kojom se trenutno radi i matica dobro podnosi.
Kako sam već izneo, ovog leta je 30 društava podvrgnuto prihrani sa blago zaslađenim rastvorom: demi voda – šećer – zeolit. Radi se sa tri koncentracije, odnosno sa tri različita odnosa ovih komponenti i ovog trenutka je teško napraviti pouzdanu razliku direktne zavisnosti stepena razvića društava od date koncetracije. Jedina konstatacija je da pčele ne odbijaju rastvor, prazne napunjenu Milerovu plastičnu hranilicu 0,5 l za 24h(može se dodavati preko dana zbog male količine šećera). Talog minerala iz ovog rastvora treba potpuno odstraniti da se nebi taložio u hranilici. Optimalni period tretmana je od 15 – 30 dana. Ako je pčelinjak udaljenj mogu se koristiti i pogače, ali smatram da rastvor ima jači efekat.
28-54a6984f3aSva delimično izneta iskusva treba i labaratoriski potkrepiti, što osim finansijskih sredstava ne bi trebalo da bude veći problem. No u svakoj priči postoji „ali“, a ovde je u pitanju pčelinja socijalna kolonija gde sve ne mora da bude onako kako izgleda. Upotreba različitih suplemenata u ishrani pčela uvek je riskantna iz razloga što one umeju da uče i da usvojeni etalon znaju da prenose. Oblik kristalne rešetke zeolita pčelama nije nepoznat jer one pri izgradnji saća ćelije ne grade iz jednog poteza, već tetraedar po tetraedar dok se ne dobije pravilna šestougaona forma. Jedan protein iz matičnog mleča vrlo je sličan zeolit surfacesproteinu koji poseduje bakterija radiodurans, otporna na radioaktivno zračenje a zeolit izuzetno inhibira stroncijum i cezijum. Pčela poseduje i neke sličnosti sa bakterijama koje žive u predelima vulkana – a zeolit je prirodni mineral vulkanskog porekla. Ako bi uzeli u obzir i druge parametre strukture kosmičkog prostora odnos: energija- frekvfencija- dimenzija, a pčele funkcionišu u pravilnom trouglu: sunce – hrana – zemljino magnetno polje, najnedokučiviji segment u upotrebi ovog minerala je taj biodinamički odnos što implicira poseban oprez. Veliku zagonetku i nedoumicu stvara sposobnost zeolita da kao neorgansko jedinjenje „prepoznaje“ i eliminiše štetne supstance kao toksine i slobodne radikale dok na vitamine ne deluje destruktivno, iskazujuci pritom karakteristike organskog jedinjenja sposobnog da „očita“ 64-kodonski šifrarnik RNK kiseline. Odlika za divljenje! Interakcija pčela- zeolit ima neku tajnovitost i čeka da bude otkrivena. Karl Sagan je rekao: „Ako želite da napravite pitu od jabuka morate prvo izmisliti univerzum.“

Ranko Stamatović, nutricionista


Posted

in

,

Tags:

Comments

 1. Mario Habek Avatar
  Mario Habek

  Nebih se složio u potpunosti sa iznijetim činjenicama.
  Pčela se nesmije prskat otopinom zeolita jer isti blokira feromone a tada dolazi do klanja kako u košnici tako i na samom letu.
  Zeolit se u čistom obliku pokazao loš kad je davan društvima kroz sieup jer je dolazilo do zatvora u probavnom sustavu.
  Nakon višegodišnjeg testiranja kod mene a i kolega ,napravio sam mješavinu zeolita sa mineralima koji pomažu izgradnju oštečenog nervnog sustava a izazvano trovanjem pesticidima.
  Eto proizvod je na tržištu i djelotvoran je kod toxikacija na paši a pčela je vitalnija i brojnost zajednice je veča.
  Možete ga nač na tržištu Apis Detox.

  1. Saša Grubić Avatar
   Saša Grubić

   Za više informacija vezanih za objavljeni članak možete se obratiti direktno autoru na e-mail:ranko.pcelar@gmail.com