RSSO pčelama

PČELINJAK –ZDRAVSTVENA OAZA

PČELINJAK –ZDRAVSTVENA OAZA

| 7. February 2016. | 1 Comment

Prirodno pčelinje stanište ili zatvorena košnica sa oko 40 000 jedinki pojedinačnog pozitivnog naelektrisanja 30-50pC (pikokulona), što znači 40 000 x 40pC =1 600 000pC predstavlja blago jonizovan dinamičan eko sistem sa tedencijom optimalnog balansa koncentracije negativnih jona čime se formira mikroklima prostora. Na ovaj način se stvara neophodan ambijent za odvijanje određenih biohemijskih procesa: […]

Continue Reading

Izvidnice u pčelinjem društvu

Izvidnice u pčelinjem društvu

| 17. January 2016. | 0 Comments

U jednoj istoj pčelinjoj koloniji kroz organizaciono-biološke aktivnosti istovremeno funkcioniše veći broj izdeferenciranih grupa, klanova ili klastera, perfektno sinhronizovanih u cilju ostvarenja savršene strukturne i biodinamicke ravnoteže. Svaka od njih ima tačno definisanu ulogu određenu uzrastom, fiziološkim statusom i stepenom vitalnosti.                 Afinitet prema određenim poslovima unutar kolonije pčele usvajaju većim delom kroz ishranu u […]

Continue Reading

Modifikovana  8-ramna DB košnica

Modifikovana 8-ramna DB košnica

| 8. March 2015. | 0 Comments

Osnovni vid modifikacije kod ove košnice ogleda se u mogućnosti upotrebe ne samo standardnih DB ramova već i druga dva tipa dužine satonoša od 325mm što uz prilagođenu tehniku pčelarenja eliminiše upotrebu matične rešetke a zadržava formu dobijanja viška meda za vrcanje iz devičanskih ramova. Plodišni prostor ove košnice čine dva tela: 8-ramni nastavak sa […]

Continue Reading

Pčele i Sunce

Pčele i Sunce

| 17. February 2015. | 0 Comments

Vođen interakcijom pčela i mikronizovanog zeolita a na osnovu strukture monokristala ovog minerala pokušao sam da putem istraživanja i još više logikom nađem zajedničku vezu između njega, rotacije larve, oblika saća i složenog pčelinjeg oka. Za rezultate se ne može reći da su egzantni, detaljni ili relevantni ali povezujuće niti čak i matematičke postoje, pa […]

Continue Reading

Šta znaju pčele?

Šta znaju pčele?

| 25. January 2015. | 0 Comments

Pčelarim već 15 godina. Dosta toga sam saznao o pčelama iz stručne literature, časopisa i sa predavanja koja pčelari održavaju u toku zime. Jedna stvar se svuda ponavlja uporno, da ako želimo da pomerimo košnicu sa njenog mesta to moramo da činimo po 5 do 10 santimetara najviše u toku jednog dana ili 5 kilometara od […]

Continue Reading

Biodinamički odnos pčela i zeolita

Biodinamički odnos pčela i zeolita

| 27. December 2014. | 2 Comments

Upotreba prirodnog minerala zeolita u stočarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu kod nas je intenzivirana poslednjih par decenija. Zahvaljujući brzoj razmeni informacija putem interneta, na našem tržistu se pojavljuje veliki broj proizvoda deklarisanih kao dijetetski suplementi u vidu kapsula, tableta, samlevenog mikronizovanog aktiviranog minerala. Preporučuje se za korišćenje u cilju detoksikacije organizma, stabilizacije imunog sistema i Ph vrednosti […]

Continue Reading