Kategorija: O pčelama

 • PČELINJAK –ZDRAVSTVENA OAZA

  PČELINJAK –ZDRAVSTVENA OAZA

  Prirodno pčelinje stanište ili zatvorena košnica sa oko 40 000 jedinki pojedinačnog pozitivnog naelektrisanja 30-50pC (pikokulona), što znači 40 000 x 40pC =1 600 000pC predstavlja blago jonizovan dinamičan eko sistem sa tedencijom optimalnog balansa koncentracije negativnih jona čime se formira mikroklima prostora. Na ovaj način se stvara neophodan ambijent za odvijanje određenih biohemijskih procesa: […]

 • Izvidnice u pčelinjem društvu

  Izvidnice u pčelinjem društvu

  U jednoj istoj pčelinjoj koloniji kroz organizaciono-biološke aktivnosti istovremeno funkcioniše veći broj izdeferenciranih grupa, klanova ili klastera, perfektno sinhronizovanih u cilju ostvarenja savršene strukturne i biodinamicke ravnoteže. Svaka od njih ima tačno definisanu ulogu određenu uzrastom, fiziološkim statusom i stepenom vitalnosti.                Afinitet prema određenim poslovima unutar kolonije pčele usvajaju većim delom kroz ishranu u larvenom […]

 • Modifikovana 8-ramna DB košnica

  Modifikovana 8-ramna DB košnica

  Osnovni vid modifikacije kod ove košnice ogleda se u mogućnosti upotrebe ne samo standardnih DB ramova već i druga dva tipa dužine satonoša od 325mm što uz prilagođenu tehniku pčelarenja eliminiše upotrebu matične rešetke a zadržava formu dobijanja viška meda za vrcanje iz devičanskih ramova.Plodišni prostor ove košnice čine dva tela: 8-ramni nastavak sa standarnim […]

 • Pčele i Sunce

  Pčele i Sunce

  Vođen interakcijom pčela i mikronizovanog zeolita a na osnovu strukture monokristala ovog minerala pokušao sam da putem istraživanja i još više logikom nađem zajedničku vezu između njega, rotacije larve, oblika saća i složenog pčelinjeg oka. Za rezultate se ne može reći da su egzantni, detaljni ili relevantni ali povezujuće niti čak i matematičke postoje, pa […]

 • Šta znaju pčele?

  Šta znaju pčele?

  Pčelarim već 15 godina. Dosta toga sam saznao o pčelama iz stručne literature, časopisa i sa predavanja koja pčelari održavaju u toku zime. Jedna stvar se svuda ponavlja uporno, da ako želimo da pomerimo košnicu sa njenog mesta to moramo da činimo po 5 do 10 santimetara najviše u toku jednog dana ili 5 kilometara od […]

 • Biodinamički odnos pčela i zeolita

  Biodinamički odnos pčela i zeolita

  Upotreba prirodnog minerala zeolita u stočarstvu, povrtlarstvu, voćarstvu kod nas je intenzivirana poslednjih par decenija. Zahvaljujući brzoj razmeni informacija putem interneta, na našem tržistu se pojavljuje veliki broj proizvoda deklarisanih kao dijetetski suplementi u vidu kapsula, tableta, samlevenog mikronizovanog aktiviranog minerala. Preporučuje se za korišćenje u cilju detoksikacije organizma, stabilizacije imunog sistema i Ph vrednosti […]