RSSMedonosno bilje

Mala škola medonosne flore – Crnjuša

Mala škola medonosne flore – Crnjuša

| 7. April 2018. | 0 Comments

Erica carnea L. – Crnjuša Zimzelen, do 50cm visok žbun, sa arealom od Alpa do Karpata i na Balkanskom poluostrvu. Ima polegle i blago izdignute grančice. Česta kod nas u šumama belog i crnog bora i bora krivulјa. Crnjuša pokriva velike površine naših kamenitih i plitkih zemlјišta, te se javlјa kao njihova zaštita. Lišće joj […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Ljubičica

Mala škola medonosne flore – Ljubičica

| 6. April 2018. | 0 Comments

Viola odorata – plava ljubičica i Viola alba – bela ljubičica. Za Malu školu medonosne flore ovog puta vam predstavljam jednu rastom malu medonosnu biljku Violu odoratu. Ko god je u martu i prvih dana aprila ove godine izašao u prirodu, mogao je u svetlim listopadnim šumama, šikarama, kraj potoka, na livadama i u parkovima, da […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Vrbe

Mala škola medonosne flore – Vrbe

| 31. March 2018. | 0 Comments

Rod SALIX L. – vrbe U ¸¸Pčelaru¸¸ br.7, od jula 2003. godine, u svom tekstu ¸¸Paša na vrbi – izuzetna 2003. godine¸¸, naš poznati pčelar iz Novog Sada, Bata Stefanović, požalio se rečima: “Međutim, o prolećnom razvoju pčelinjih društava, iako pažljivo pratim napise u ¸¸Pčelaru¸¸, ne sećam se da sam nekada pročitao nešto više o prvoj […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Džanarika

Mala škola medonosne flore – Džanarika

| 30. March 2018. | 0 Comments

Prunus Cerasifera Ehrh. (Syn. P.myrobalana Loisel., P.divaricata Ldb.) – Dženarika, džanarika, mirobalan, zerdelija Dženarika pripada redu Rosales, familiji Rosaceae Juss. i rodu Prunus Mill. Prunus je zapravo antički naziv za šlјivu i u vezi je sa petelјkom na plodu. Ovom rodu pripadaju: Prunus avium – šlјiva, P. pisardii – crvena šlјiva, Prunus cerasifera. Ovaj rod […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Maslačak

Mala škola medonosne flore – Maslačak

| 17. March 2018. | 0 Comments

Taraxacum officinale L. – Maslačak Maslačak je zelјasta bilјka, veoma rasprostranjena na područijima umerenog pojasa na zemlјi. Uspeva na livadama koje se đubre, na livadama sa detelinom, na napuštenim njivama, pored puteva i oko kuća. Ima žutu glavičastu cvast sa 100 – 200 cvetića. Cveta od ranog proleća do kasne jeseni. Za pčele je najvažniji […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Iva

Mala škola medonosne flore – Iva

| 10. March 2018. | 1 Comment

Salix caprea  L.  Iva – Sekcija  Caprea  Bluff. Iva je vrsta brdskih i planinskih šuma kitnjaka i graba, brdske i  planinske bukve i jele do  1700 m. n. v. To je visok žbun do nisko drvo do 12.00 m i prečnika debla 50 cm, sa gustim grananjem i krošnjom. Kod mlađih stabala kora je glatka, […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Divlјi zumbul

Mala škola medonosne flore – Divlјi zumbul

| 9. March 2018. | 0 Comments

Scilla bifoli L. – Divlјi zumbul Pojavlјuje se kad i visibaba i isto je lukovičasta bilјka. Često je na istim mestima kao i ona. Kao i dobar broj lukovičastih bilјaka, kada u listopadnim šumama ima za njih dovolјno svetlosti, dok šume ne prolistaju, one procvetaju i brzo završe svoj razvoj i odlaze u fazu mirovanja […]

Continue Reading

Mala škola medonosne flore – Dren

Mala škola medonosne flore – Dren

| 4. March 2018. | 0 Comments

Vrste iz roda  Cornus L. -Dren Najpoznatija vrsta roda  Cornus L. je Cornus mas L. – dren. Rod  Cornus L. spada u red Cornales, i familiju Cornaceae Link.  U rodu Cornus L., je uglavnom listopadno drveće i žbunje, oko pedeset vrsta. Plod je okruglasta ili elipsoidna koštunica, a boja  zavisno od vrste kojoj pripada, može […]

Continue Reading

Medonosne bilјke koje su cvetale u decembru 2014. godine

Medonosne bilјke koje su cvetale u decembru 2014. godine

| 29. January 2015. | 0 Comments

Taman sam pomislio, slušajući malo i vremensku prognozu: „Evo decembra. Evo konačno prave zime. Sneg, led, maglovita bela jutra i dani. Gotovo je sa svim cvetanjem napolјu (osim u toploj sobi kućnog cveća). Ništa od toga. Nastavilo je lepo vreme i cvetanje medonosnog bilјa. Već je treći mesec kako za sajt BUP-a i za svoj […]

Continue Reading

O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke

O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke

| 24. January 2015. | 1 Comment

Za nama je teška pčelarska godina u kojoj je prinos meda mali, zanemariv. Sve ostalo o tome većinom znate, pa neću dalje da dužim. Ponude pravog meda na tržištu ima, ali sada po višim cenama, što se videlo na nedavnom 40. Sajmu meda na Tašmajdanu u Beogradu od 02.10. do 05.10.2014. Cena meda kretala se […]

Continue Reading