Kategorija: Medonosno bilje

 • Mala škola medonosne flore – Crnjuša

  Mala škola medonosne flore – Crnjuša

  Erica carnea L. – CrnjušaZimzelen, do 50cm visok žbun, sa arealom od Alpa do Karpata i na Balkanskom poluostrvu. Ima polegle i blago izdignute grančice. ÄŒesta kod nas u šumama belog i crnog bora i bora krivulјa. Crnjuša pokriva velike površine naših kamenitih i plitkih zemlјišta, te se javlјa kao njihova zaštita.LišÄ‡e joj je igličasto, […]

 • Mala škola medonosne flore – Ljubičica

  Mala škola medonosne flore – Ljubičica

  Viola odorata – plava ljubičica i Viola alba – bela ljubičica.Za Malu školu medonosne flore ovog puta vam predstavljam jednu rastom malu medonosnu biljku Violu odoratu. Ko god je u martu i prvih dana aprila ove godine izašao u prirodu, mogao je u svetlim listopadnim šumama, šikarama, kraj potoka, na livadama i u parkovima, da vidi […]

 • Mala škola medonosne flore – Vrbe

  Mala škola medonosne flore – Vrbe

  Rod SALIX L. – vrbeU ¸¸Pčelaru¸¸ br.7, od jula 2003. godine, u svom tekstu ¸¸Paša na vrbi – izuzetna 2003. godine¸¸, naš poznati pčelar iz Novog Sada, Bata Stefanović, požalio se rečima: „MeÄ‘utim, o prolećnom razvoju pčelinjih društava, iako pažljivo pratim napise u ¸¸Pčelaru¸¸, ne sećam se da sam nekada pročitao nešto više o prvoj prolećnoj […]

 • Mala škola medonosne flore – Džanarika

  Mala škola medonosne flore – Džanarika

  Prunus Cerasifera Ehrh. (Syn. P.myrobalana Loisel., P.divaricata Ldb.) – Dženarika, džanarika, mirobalan, zerdelijaDženarika pripada redu Rosales, familiji Rosaceae Juss. i rodu Prunus Mill.Prunus je zapravo antički naziv za šlјivu i u vezi je sa petelјkom na plodu. Ovom rodu pripadaju: Prunus avium – šlјiva, P. pisardii – crvena šlјiva, Prunus cerasifera. Ovaj rod ima i […]

 • Mala škola medonosne flore – Maslačak

  Mala škola medonosne flore – Maslačak

  Taraxacum officinale L. – MaslačakMaslačak je zelјasta bilјka, veoma rasprostranjena na područijima umerenog pojasa na zemlјi. Uspeva na livadama koje se Ä‘ubre, na livadama sa detelinom, na napuštenim njivama, pored puteva i oko kuća. Ima žutu glavičastu cvast sa 100 – 200 cvetića. Cveta od ranog proleća do kasne jeseni.Za pčele je najvažniji u proleće, […]

 • Mala škola medonosne flore – Iva

  Mala škola medonosne flore – Iva

  Salix caprea  L.  Iva – Sekcija  Caprea  Bluff. Iva je vrsta brdskih i planinskih šuma kitnjaka i graba, brdske i  planinske bukve i jele do  1700 m. n. v. To je visok žbun do nisko drvo do 12.00 m i prečnika debla 50 cm, sa gustim grananjem i krošnjom.Kod mlaÄ‘ih stabala kora je glatka, zeleno […]

 • Mala škola medonosne flore – Divlji zumbul

  Mala škola medonosne flore – Divlji zumbul

  Scilla bifoli L. – Divlјi zumbulPojavlјuje se kad i visibaba i isto je lukovičasta bilјka. ÄŒesto je na istim mestima kao i ona.Kao i dobar broj lukovičastih bilјaka, kada u listopadnim šumama ima za njih dovolјno svetlosti, dok šume ne prolistaju, one procvetaju i brzo završe svoj razvoj i odlaze u fazu mirovanja u vidu […]

 • Mala škola medonosne flore – Dren

  Mala škola medonosne flore – Dren

  Vrste iz roda  Cornus L. -DrenNajpoznatija vrsta roda  Cornus L. je Cornus mas L. – dren. Rod  Cornus L. spada u red Cornales, i familiju Cornaceae Link.  U rodu Cornus L., je uglavnom listopadno drveće i žbunje, oko pedeset vrsta. Plod je okruglasta ili elipsoidna koštunica, a boja  zavisno od vrste kojoj pripada, može biti […]

 • Medonosne biljke koje su cvetale u decembru 2014. godine

  Medonosne biljke koje su cvetale u decembru 2014. godine

  Taman sam pomislio, slušajući malo i vremensku prognozu: „Evo decembra. Evo konačno prave zime. Sneg, led, maglovita bela jutra i dani. Gotovo je sa svim cvetanjem napolјu (osim u toploj sobi kućnog cveća). Ništa od toga. Nastavilo je lepo vreme i cvetanje medonosnog bilјa.Već je treći mesec kako za sajt BUP-a i za svoj i […]

 • O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke

  O veštačkom medu i nešto malo o pčelarstvu Grčke

  Za nama je teška pčelarska godina u kojoj je prinos meda mali, zanemariv. Sve ostalo o tome većinom znate, pa neću dalje da dužim.Ponude pravog meda na tržištu ima, ali sada po višim cenama, što se videlo na nedavnom 40. Sajmu meda na Tašmajdanu u Beogradu od 02.10. do 05.10.2014. Cena meda kretala se od […]