Elektricitet pčela i zeolit

Zeoliti, po hemijskom sastavu  jednostavni, ali zahvaljujući svojoj strukturi i danas im je nepoznat mehanizam dejstva.  Zeolit u pčelarsvu koristim duže godina, a ovde iznosim zapažanja koliko može biti opasan po pčele. U ranijim istraživanjima naučnika u kojima se zeolit u prahu stavlja na podnjaču ili u hranilicu nije dao rezultate, a pčele ga nisu uzimale ni iznosile iz košnice, pa se od daljeg istraživanja odustajalo. Zašto je to tako? Telo pojedinačne pčele je pozitivno naelektrisano sa 30-50 pC i u odličnoj je sinergiji sa biljkama sa kojih pčele sakupljaju polen i nektar. Kada pčela sleti na cvet koji je negativno naelektrisan  polen bude privučen na telo pčele, što joj znatno olakšava prikupljanje polena. Pčela koja poseti određeni cvet ne samo što skupi polen, već i posiše nektar. Posetom pčele cvet izgubi svoj negativan električni naboj što ostale pčele prepoznaju i ne posećuju cvet na kome je već bila neka pčela. Kada se cvet opet napuni nektarom i negativnim nabojem postaje ponovo atraktivan za pčele. Ovaj vid komunikacije cvetnica i pčela otkrio je Prof. Daniel Rober (School of Biological Science, Universitiy of Bristol).

U ogledu izvedenom na jednom paketnom roju koji je posut sa nekoliko kašičica suvog mikronizovanog zeolita a pri tom je bio zatvorenom u plastičnnu kutiju zamreženu sa gornje strane, došlo je do burne reakcije pčela. Za preaćenje ponašajna pčela korišćena je video kamera, termovizijska kamera za praćenje temperature i oprema za snimanje zvuka visokih frekvencija.

Frekvencija zvuka pčela pre posipanja zeolita
Frekvencija zvuka pčela posle posipanja zeolita
Temperatura pčela pre posipanja zeolita
Temperatura pčela posle posipanja zeolita

Negativno dejstvo aktiviranog mikronizovanog minerala zeolita (prah) u direktnom kontaktu sa pčelama ispoljava se u promeni fizioloskog ponašanja usled interakcije elektrostatičkog napona (razlika elektropotencijala jezgra i spoljnog omotača kristalne rešetke minerala) i elektrostatičkog naelektrisanja pčela, dolazi do destruktivnih promena na određenim proteinima u vrlo kratom vremenskom intervalu i njihovo uginjuće.

Pcele ne samo da su osetljive na oscilacije koje nisu u opsegu njihovog biološkog optimuma, vec ako se uz njih javlja i elektrostatički naboj ili magnetno polje kao pratilac posledice mogu biti pogubne, ukoliko su direktno ili u dužem vremenskom peridu izložene tim uticajima.

Biologija pčela zasnovana je u svojoj osnovi na širokom dijapazonu tačno definisanih dorzalnih vibracija, precizno ograničenih frekventnih opsega-kao suština njihove morfologije o interakcije sa okolinom, dajući im odliku supersenzibilnih bica.

Ovaj efekat zeolite na pčele otvara ozbiljan prostor njegove posredne upotrebe u pojedinim propratnim pčelarskim radnjama. Istraživanje iz ove oblasti biće nastavljeno. Zahvaljujemo se ekspertu za zeolite na dugogodišnjoj podršci i stručnim konsultacijama prof. dr Borivoju Adnađeviću, Katedra za fizicku hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Univerzizet u Beogradu.

Ranko Stamatović

Saša Grubić

 


Posted

in

Tags:

Comments

 1. Brnda Avatar
  Brnda

  Bravo , bas me raduju i zanimaju dosadasnja i buduca istrazivanja .

  1. Saša Grubić Avatar
   Saša Grubić

   Hvala, radimo na tome!

   1. miroljub nikolić Avatar
    miroljub nikolić

    a kako bi bilo stavljati zeolit prah(za ljudsku upotrebu)u zatvorene posude sa vodom,da bi se održala uravnotežena PH vredosti vode vezano za potrebama i stanjima PH vrednostima organizma pčela u redovnom zdravsvenom stanju pčela tokom svog života.

    1. miroljub nikolić Avatar
     miroljub nikolić

     u smislu održavanja imuniteta pčela,sa hranom koju spravlja sam pčelar trbalo bi biti načisto sa tim da se sigurno prave propusi jer nepoznavanje stanj zdravlja pčela i njihovih osnovnih potreba za redovnim održanjem kondicije kako u periodu intezivne paše tako i u periodu mirovanja.Neznam dali je neko merio PH vrednosti stanja zdravlja pčela sa trakicama lakmus papira ili pak nekim od elektronskih uređaja koji se nalaze na tržištu.

     1. miroljub nikolić Avatar
      miroljub nikolić

      verovatno da stnje alkalne vode može uravnotežiti i doprineti redovnom unošenju vode,a ne sam da vode ima i kao da nije bitno kakva je voda već i o tome treba voditi računa.A kad pčela prepozna vodu koja je dobra za nju verujem da od takvog pojila neće odustati tek tako.