Miholjski nukleusi

Termovizijski snimak nukleusa, temperatura vazduha +10°C, 07.02.2018. godine

Miholjski nukleusi su nastavak eksperimenta kasnog formiranja društava opisanog u članku Zimske pčele miholjskog leta. 

Temovizijski snimak nukleusa pokazuje trenutno stanje biološke aktivnosti zajednica, a što se podudara sa aktivnošću pčela na letu i unosa polena tokom cvetanja leske. Slabije IC isijavanje nukleusa u sredini pokazuje određene probleme i neizvesnost u konačnom izlasku iz zime mini pčelinjih zajednica. Konačni presek i konkretni zaključci biće prezentovani u aprilu.

Ranko Stamatović


Posted

in

Tags: