Nastavljamo sa predavanjima u 2021.god.U četvrtak 14.01.2021.god u 18h

| 11. January 2021. | 0 Comments
Nastavljamo sa predavanjima u 2021.god.U četvrtak 14.01.2021.god u 18h prdavanje će održati tri izuzetna naučna radnika sa Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Prvo predavanje će održati Prof. dr Zoran Stanimirović, šef Katedre za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Naziv predavanja: Gubici pčela i Kolaps pčelinjih zajednica- Colony collapse disorder (CCD).
U nastavku sledi Prof.dr.Jevrosima Stevanović, Katedra za biologiju Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
Naziv predavanja Endoparaziti Nosema i Lotmaria njihov doprinos pojavi Kolapsa pčelinjih zajednica
I na kraju će nam predavanje održati Docent dr Uroš Glavinić
Šef Laboratorije za genetiku domaćih životinja, divljači i pčela
Katedre za biologiju, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu.
Tema njegovog predavanja je Krečno leglo, americka i evropska trulež i virusne infekcije pčela, kao faktori koji dovode do gubitaka pčelinjih zajednica.

Tags: ,

Category: Obuka, Vesti

About the Author ()

Leave a Reply

Your email address will not be published.