Priprema pčelinjih društava za bagremovu pašu

U ovom tekstu obrađena je ova interesantna tehnika pčelarenja na LR košnici ali je primenjiva na svakom tipu košnica uz određene korekcije.

OPERACIJA 1.

Na oko dvadeset dana (15.04) pre početka bagremove paše formiraju se super jaka društva sa 12 ramova legla.(slika 1.)

Jedan manji broj društva je uspeo sam da dostigne tu jačinu a ostalim društvima treba dodati određen broj ramova sa leglom. Ramovi sa leglom se vade iz slabijih društava koja se ne mogu spremiti za pašu. Oduzimanjem ramova sa leglom uklonili smo i veći deo varoe, a jednokratnim tretmanom nekim kratkodelujućim preparatom, ostatak varoe će biti uništen. Ova ,sada oslabljena društva, će vrlo brzo da napreduju uz malu pomoć pčelara.

Kao što je rečeno na početku, društvo koje je samo dostiglo potrebnu jačinu ima ramove sa leglom u oba nastavka i to: 12 ramova legla = 6 + 6.

Ostalim društvima se dodaje potreban broj nedostajućih ramova sa leglom, ali ne prostim sabiranjem ramova do broja 12.
Da bi se postigla potrebna jačina društva treba dodati više ramova i to na sledeći način:
U dva nastavka ima:11 ramova sa leglom, t.j. (6+5)+2
U dva nastavka ima:10 ramova sa leglom, t.j. (7+3)+4
U dva nastavka ima:  9 ramova sa leglom, t.j. (7+2)+6
U dva nastavka ima:  8 ramova sa leglom, t.j. (4+4)+8

To se radi jer se jedan broj pčela sa ramova vrati u staru košnicu i da bi se postigla zadovoljavajuća struktura pčela.

OPERACIJA 2.

Pred početak bagremove paše (06.05) iz društava koja se spremaju za pašu prethodno se izvrca sav med.

Kada počne bagremova paša i vaga pokaže 500gr. unosa radimo završnu fazu sa “proizvodnim društvima” (slika 2.) U donjem telu ostavljamo maticu na jednom ramu (na kome smo je pronašli), a sve ostale ramove sa leglom i  pripadajućim pčelama oduzimamo i formiramo:

”AKUMULATOR” društvo.

Šta se u međuvremenu dešava u proizvodnom društvu? Ono se sada oseća kao roj sa velikim brojem pčela izletnica i postiže velike unose nektara i kad “uslovno” za pašu nisu najbolji uslovi.

Na kraju paše imamo dosta meda i 6 do 8 ramova legla sa pčelama. Sa izvađenim ramovima  sa leglom (koje smo prebacili u “AKUMULATOR” društvo), oduzeli smo i veliki broj varoe, pa ovo društvo ne treba tretirati do kraja sezone medobranja.

OPERACIJA 3.  ”AKUMULATOR” društvo. Kako?

Formiranje “Akumulator” društva se radi tako što se na novu podnjaču stavlja prazan nastavak, a sa svake strane (na krajevima) po jedna satna osnova i zatim između njih, redom dodajemo osam ramova sa leglom i pčelama. Tu operaciju ponavljamo još dva puta, tako da na kraju imamo tri nastavka sa istim sadržajem (slika 3.)

To društvo treba prihraniti ređim sirupom u naredna tri dana jer će ostati bez pčela izletnica.

“Akumulator” društvo ne diramo sledećih deset dana (do 16.05, jer je formirano 06.05.) . Za to vreme izleglo se dosta mladih pčela i istovremeno na ramovima imamo jako puno zatvorenih matičnjaka.

Eventualno petog dana od formiranja “akumulator” društva (11.05.), možemo pokidati sve zatvorene matičnjake da bi bili sigurni da će novoformirani matičnjaci sa maticama biti povučeni na mlađim larvama.

Desetog dana (16.05.) od formiranja “Akumulator” društva formiramo šest nukleusa od po četri rama legla i pčela, sa zrelim matičnjacima, a na krajevima sa svake strane stavljamo po jednu satnu osnovu (slika 4,).

Na  mestu “Akumulator” društava ostavljamo samo zatvorene matičnjake , jer tu ostaje veći broj pčela.

Posle dve nedelje (01.06.), od formiranja nukleusa proveravamo dali su se matice u njima oplodile, t.j. da li polažu jaja. Ako se neka matica nije oplodila , taj nukleus pripajamo drugim nukleusima, a sve ih tretiramo jednokratno protiv varoe. Kako u njima nema zatvorenog legla  ovaj tretman je izuzetno efikasan i ovi nukleusi imaju dosta vremena da se do kraja sezone pripreme za prezimljavanje.

Ovim načinom smo dobili dosta meda, bez velike upotrebe hemijskih preparata, uradili efikasan tretman protiv varoe i dobili dosta rojeva.

LEGENDA:

 • L. ram sa leglom
 • I.S. ram sa izgrađenim saćem
 • O. satna osnova
 • R. Hanomanova (matična) rešetka
 • M. matica

Autori:
Ivan Nastasijević
Stanko Rajić

Izvor:
Zoran Sević
Vladimir Hunjadi


Posted

in

Tags:

Comments

 1. Đorđe Novaković Avatar
  Đorđe Novaković

  Da niste zaboravili istaći čime se popunjava ostali slobodan prostor u plodištu novo formiranog Dr. Slika 2 (proizvodno Dr.)

  1. Saša Grubić Avatar
   Saša Grubić

   Prostor u plodištu popunjava se ramovima sa saćem ili satnim osnovama

 2. Darko Avatar

  Sve je ovo dobro lijepo pojasnjeno ali intetesuje me sta sa sledecom pasom lipa za nju ce pcele biti oslabljene zbog oduzimanja legla ili