Stres, bolesti, pesticidi i nestajanje pčela

U četvrtak 11.03.2021.god. u 19:00 časova Prof.dr.Vladimir Mlađan održaće predavanje „Stres, bolesti, pesticidi i nestajanje pčela“.
Naravno da neće ponuditi sva rešenja ali će sigurno doprineti načinu razmišljanja i pristupu pčelarstvu u novim okolnostims.
Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu 1979. Na istom fakultetu 1984. god. završio postdiplomske studije sa odbranjenim radom na temu varooze. To su tada bile jedine postdiplomske studije iz pčelarstva u bivšoj Jugoslaviji i svega njih nekoliko (3) je bilo prava generacija studenata.
Doktorsku tezu odbranio na Veterinarskom fakultetu u Beogradu sa radom iz nozemoze.
Radio je na selekciji, bolestima i dijagnostici bolesti pčela (Pčelarski kombinat Beograd, Veterinarski institut u Beogradu i Apicentar). Zadnjih deset godina do penzije bio je profesor na Akademiji Šabac.
Objavio je ukupno 35 naučnih radova.
Usavršavao se na Institut za pčelarstvo u Austriji, Institutu za pčelarstvo u Merilendu (USA).
Sarađivao je sa Prof. dr Sulimanovićem, Dr Rutnerom, Dr Pehakerom, prof. dr Kulinčevićem, Dr Rindererom, Dr Šimanukijem i Dr Martom Gilijan.
Primenjivi rezultati rada: antivaroozna podnjača, primena timola u suzbijanju varooze, deo tima u stvaranju preparata na bazi amitraza i selekciji pčela, kroz patohistološka ispitivanja prikazano dejstvo fumagilina i autor suplementa B+.
https://forms.gle/NL99cfkXxzUmHGXF8

Posted

in